De Parklaan ( Generaal Hackettlaan )

Vanaf maandag 19 juni is het mogelijk om gebruik te maken van het noordelijk deel van de Parklaan.

De Parklaan is de projectnaam voor de aan te leggen rondweg van de stadspoort naar de N224, in de toekomst gaat deel de naam Generaal Hackettlaan dragen.

Met de ingebruikname van dit deel is de verbinding gelegd tussen de N224 en de Klinkerbergerweg.

Voor dat dit alles opgeleverd wordt moet het midden en zuidelijk deel nog aangelegd worden en resteren er nog een aantal zaken aan dit noordelijk deel wat later zal worden op geleverd zoals:

 

1e Grote delen van het fietspad krijgen op een later moment hun rode deklaag,

2e De verlichting moet op sommige plekken nog geplaatst en/of aangesloten worden op het netwerk,

3e Bermen worden nog ingezaaid en bomen nog geplant.

Het Middelste deel Parklaan.

Het middelste deel van de Parklaan bestaat uit de Bennekomseweg en de Edeseweg. Als de Parklaan af is, dan lijkt dit deel op hoe het er nu uit ziet. Het aantal rijbanen blijft gelijk en de maximumsnelheid blijft 50 kilometer per uur. Wat er wel verandert vertellen we hieronder.


1. Ingang van de wijk ENKA
Hier leggen we ter hoogte van de Reehorst een LARGAS-rotonde aan. LARGAS staat voor LAngzaam Rijden GAat Sneller. Op zo’n rotonde heeft de hoofdrijrichting voorrang. Verkeer dat naar links gaat, voegt uit via een uitvoegstrook. Bij zo’n rotonde rijd je sneller door en is de kans op ongelukken kleiner. Ook is er minder verkeer dat afremt en weer optrekt. Daardoor is er ook minder geluidsoverlast en uitstoot. Verkeer dat uit de ENKA komt, kan rechtdoor de rotonde oversteken en direct invoegen op de Bennekomseweg richting de A12.


2. Fietspad langs de Bennekomseweg en Edeseweg
Fietsers kunnen straks in twee richtingen langs de weg fietsen. Hiervoor verbreden we het fietspad aan de westkant van de weg. Dit is aan de kant van de Reehorst. De meeste bestemmingen liggen namelijk aan deze kant. Denk aan de Kenniscampus en middelbare scholen. Op meerdere plekken komen oversteekplaatsen voor fietsers. Het fietspad langs de Parklaan isonderdeel van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Dat wordt een directe verbinding met Wageningen, waar fietsers veel voorrang krijgen.


3. Rotonde bij de Zandlaan en Horalaan
De hoeveelheid verkeer groeit. Om die hoeveelheid aan te kunnen, veranderen we de huidige rotonde in een turborotonde met meerdere rijstroken. Zo kan meer verkeer tegelijk gebruikmaken van de rotonde en verbetert de doorstroming.

Het Zuidelijkdeel Parklaan.

Het zuidelijke deel van de Parklaan gaat van Hoekelum naar de Poortwachter. Rijd je op de Edeseweg richting Bennekom, dan kun je straks voor het viaduct rechts afslaan. Je volgt dan een nieuwe weg waardoor je snel bij het kruispunt de Poortwachter bent. Wat er tussen Hoekelum en de Poortwachter nog meer verandert leggen we hieronder uit.

1. Kruispunt voor viaduct
Op de Edeseweg richting Bennekom leggen we vlak voor het A12-viaduct een kruispunt aan. Hierop kun je rechtdoor rijden richting Bennekom of rechts afslaan richting de Poortwachter. Vanaf het kruispunt rijd je via een tunnel onder de A12 door. De Parklaan loopt dan langs de A12 richting de Poortwachter op een nieuw aan te leggen weg.

Vanuit Bennekom is het niet mogelijk om op dit kruispunt linksaf te slaan richting de A12. Ook is het niet mogelijk om vanaf de nieuw aan te leggen weg af te slaan naar Bennekom. Hiermee voorkomen we dat bewoners van Bennekom te maken krijgen met sluipverkeer via deze route. Wil je vanuit Bennekom toch via de nieuwe weg naar de A12? Dan kun je keren op de rotonde met de Zandlaan en de Horalaan.

Fietsers en voetgangers van en naar Bennekom rijden via een tunnel onder het kruispunt door.

Deel deze pagina