Nieuw raster tussen terreinen gemeente Ede en Natuurmonumenten.

Onlangs is een nieuw veeraster geplaatst tussen natuurgebied Planken Wambuis en de aangrenzende bosgebieden van de gemeente Ede. De directe aanleiding hiervoor is dat Ede stopt met de begrazing door de Spaanse Sayaguesa runderen en New Forest pony’s

Vele jaren konden de runderen en pony’s zich vrij voortbewegen tussen de terreinen van de gemeente Ede en Natuurmonumenten om het landschap gevarieerd en open te houden. Doordat Ede besloten heeft om met de begrazing door de Spaanse runderen en pony’s op hun terrein te stoppen en Natuurmonumenten de begrazing voortzet, is een raster nodig om de kuddes te begrenzen.

Wethouder Jan Pieter van der Schans: “De terreinen van Ede en Natuurmonumenten zijn verschillend. Natuurmonumenten beheert meer open terreinen en ziet de positieve effecten van begrazing. De gebieden van de gemeente bestaan echter grotendeels uit dennenbossen. De natuur is hier beter af met de natuurlijke aanwezige grazers: edelherten en reeën. We hopen dat soorten als de boswilg en lijsterbes nu meer ruimte krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit.’’

Doorgangen in raster voor recreanten.

Het raster is geplaatst op de scheiding tussen de terreinen van de gemeente Ede en Natuurmonumenten. Op verschillende plekken zijn doorgangen in het raster gemaakt voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners.

Wilt u meer weten kijk dan bij natuurmonumenten.nl 

Van kazerne naar woongebied.

De gemeente Ede heeft in 2010 een historische analyse gemaakt van de kazerne terreinen. 

Behalve een beschouwing van gebouwen kunt u ook een indruk op doen van de gebruikers.

Leeswijzer:

Het totale gebied is op te delen in vier kazernecomplexen, te weten Maurits-Zuid, Maurits-Noord, Elias Beeckman en Simon Stevin. Per deelgebied wordt de historische context uiteengezet. Vervolgens wordt de historische opbouw van het betreffende complex in kaart gebracht. Tot slot wordt de stedenbouwkundige verwerking van de historische opbouw weergegeven. De architectonische verwerking van de oudbouwen is een opgave die pas daarna, in nauwe afstemming met Monumentenzorg, tot stand is gekomen.

Platform Militaire Historie

Het Platform Militaire Historie Ede is gehuisvest in de voormalige hoefsmederij op de Arthur Koolkazerne. In dit militair-historisch informatiepunt wordt aan de hand van twee hoofdthema's, 'het Garnizoen Ede' en 'Ede tijdens WO2', de militaire geschiedenis van Ede gepresenteerd.

ADRESGEGEVENS

Platform Militaire Historie Ede

Verbindelaarsweg 100

6711 JD Ede

De uitgelezen plaats om het kennis te maken met de historie van uw woongebied.

Ga naar de volgende site en u zult onderstaande activiteiten daar aan treffen:

Liever de natuur in.

Sysselt

De Sysselt is een uitgestrekt bosgebied ten oosten van Ede met daarin heidevelden en oude beplante stuifzanden. Er is een wildobservatiepost.

De Sysselt is een uitgestrekt, licht heuvelachtig bosgebied met enkele heideterreintjes. De huidige Sysselt maakte deel uit van het vroegere Moftbos, dat aan de hertogen van Gelre toebehoorde. Het strekte zich uit over de westelijke stuwwal van de Zuid Veluwe: van de Rijn tussen Wageningen en Renkum tot Ede en de Renkumse Beek. Van dit grote bos heeft Arnold (Hertog van Gelre in 1427) een deel afgestaan dat later bekend zou worden als de Sysselt. Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft het terrein in 1967 gekocht. De voormalige brandstroken langs de spoorlijn werden al in 1954 van de staat overgenomen; hier dreigde ontginning tot bouwland, terwijl er zeldzame sprinkhanen, wespen, vlinders, spinnen en reptielen voorkomen. Wandelroute In het gebied is een rode wandelroute van 4,7 km uitgezet.

Toegankelijkheid

Het gebied is opengesteld voor wandelaars en fietsers op wegen en paden, van zonsopkomst tot zonsondergang.

De (onverharde) wandelroutes zijn minder geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Een goede wandelfolder van dit gebied kunt u hier downloaden

Wandel folder De sysselt

Deel deze pagina