Persbericht aftrap SOK-traject

Toelichting op de aftrap

SOK 1.2

Samenwerking Overeenkomst Vesteda Platform, Vesteda en BVK

Wijzigingen SOK nav eerste reactie HV + voorgestelde wijzigingen november 2020

Overzicht van wijzigen SOK .
Thans is versie 1.2 van toepassing

SOK 1.2 afloop schema klachten

Afspraken over escalatie niveau van klachten

Deel deze pagina