Huurverhoging 2023

Vesteda mag jaarlijks per 1 juli de huurprijzen verhogen.

Hieronder treft u huidige wetgeving voor 2023 en het huurprijs beleid van Vesteda aan.

Tevens treft u een link aan naar het bezwaarschrift zoals iopgesteld door de BVK met de bijbehorende reactie van Vesteda.

Wetgeving 2023:


Maximale huurverhoging 2023 vrije sector 4,1%


De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023

maximaal 4,1%. Dat is 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt.


De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 een wetswijziging die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt aangenomen. Daardoor is de toegestane huurverhoging in de vrije sector vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling, als die lager is dan de inflatie (CPI).


De inflatie (CPI) van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De CAO-loonontwikkeling van december 2021 tot december 2022 was 3,1%. Daardoor is de maximale huurstijging in 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling: 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt = 4,1%. Die toegestane huurverhoging van 4,1% geldt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.


Liberalisatiegrens

Vrijesectorhuurwoningen zijn zelfstandige woningen (zoals eengezinswoningen, appartementen, studio’s, bungalows) waarvan de aanvangshuurprijs hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens.


Dat wil zeggen: als de kale huurprijs van de ingangsdatum van het huurcontract hoger was dan de liberalisatiegrens die gold op die ingangsdatum. Bekijk de liberalisatiegrenzen tot januari 2024


Huurprijsbeleid Vesteda 2023:


In mei 2021 besloot de overheid om de maximale huurverhoging voor geliberaliseerde woningen voor drie jaar vast te stellen op inflatie + 1%. Dit jaar zou dit hebben geleid tot een maximale huurverhoging van meer dan 10%.


Wij snappen dat de overheid haar beleid tussentijds heeft aangepast, zodat de hoge inflatie minder impact heeft op de huurprijs, en wonen betaalbaar blijft. Dit beleid betekent overigens tegelijkertijd dat wij onze kosten en uitgaven, die ook onderhavig zijn aan de hoge inflatie, slechts ten dele kunnen doorberekenen in de huurprijsverhoging.

 

Om die reden is ons voorgenomen huurprijsbeleid per 1 juli 2023 identiek aan het maximale huurverhogingsbeleid van de overheid:

  • Huurders met een geliberaliseerde huurovereenkomst krijgen op 1 juli een huurverhoging van maximaal 4,1%. Dit is gebaseerd op de cao-loonontwikkeling + 1%.


Middels deze link opent u het ingediende bezwaarschrift met daar in tevens de reactie van Vesteda. Klik hier voor het document.

Deel deze pagina